Grödinge Hembygdsförenings hemsida

Här ska allt allmänt material om Grödinge Hembygdsförening samlas

Nytt i Mitti Botkyrka 13 februari 2020

”Än är det inte kört för Vårstavi!”

 

191016 Vårstavi i Gomorron Sverige

I Godmorgon Sverige, SVT 1, kom i idag 191916,det inslag vi trodde
skulle kommit förra veckan om Vårstavi och dess ovissa framtid.

https://www.svt.se/kultur/poul-bjerres-arv-kan-ga-forlorat?fbclid=IwAR
0XxB_mk82L-sN8TFx0wMnO5aHKuz37AdQM9fpKNxxRClZk2x6XuyLdKsQ

 

190925 Tömning av Vårstavi. 

Artikel i Mitti Botkyrka.

Läs uppropet 190715!

Vårstavi – ett kulturhem värt att bevara!

 

 

Det är oro kring Vårstavis framtid:

 
 
 
  

En namninsamling

till stöd för att bevara Vårstavi startades av Poul Bjerre Sällskapet
och genomfördes under våren.

I april överlämnades de inkomna namnlistorna till kommunstyrelsens
ordförande Ebba Östlin.

Sedan dess har namn fortsatt att komma in och antalet underskrifter
är idag uppe i mer än 900.

 
 
Läs mer här: Info om Vårstavi 

 

 

Inställda våraktiviterer t.o.m. 14 juni!

men se

Elins tonårsdagbok från Grödinge 1874 - 1880 är nu klar.

Den uppskattade boken kan köpas i Vasastugan eller beställas via Adlibris.se

Trevlig presentbok!

 

190511 Bokrelease i Vasastugan

 

Boken kan köpas i Vasastugan i anslutning till Hembygdsföreningens program. Vårt pris är 270 kr.

Den kan också beställas via Balkong Förlags webbshop https://www.balkongforlag.se om man bor långt bort).

Boken har 216 sidor och många bilder både nytagna och gamla.

 

Annons för Elins dagbok 

 

Länk till stora artiklar i både Botkyrka Direkt nr 18 4 maj 2019
och 
i Mitti Botkyrka nr 20 14 maj 2019.

 

Elins tonårsdagbok i Nynäshamns Posten nr 52 den 9 juli 2019

 

Tyvärr har Grödinge Hembygdsförening liksom alla andra måste ställa
in vårens program.
Detta ger plötsligt extra tid att pröva något nytt.

En promenad utomhus med goda vänner är ett trevligt alternativ.
Numera finns helt nya möjligheter att hitta 
bygdens fornlämningar digitalt.
Här nedan kommer ett tips från arkeologen Mats Hansson. 
Pröva det och se var du hamnar. 

Till hösten hoppas vi kunna inbjuda till föreläsningar och andra program
i Vasastugan igen. Välkommen då!

Barbro Gramén, Grödinge Hembygdsförening

 

Arkeologens tips:

Våren är en bra tid att ge sig ut och titta på gravfält och andra fornlämningar,
nu innan högt gräs, brännässlor och ormbunkar tar över. Har du tittat färdigt
på fornlämningarna runt de egna kvarteren? 

Ta gärna en titt i Fornsök (fornlämningregistret) på ditt  område,
om du inte har gjort det redan.Själv tycker jag Fornsök har blivit ganska
enkelt att använda numera, med en utmärkt kartfunktion. Här en liten "quick guide":
1. Gå till https://app.raa.se/open/fornsok/
2. På plustecknet till höger (eller med mus-rull-knapp eller pekskärmszoomning):
zooma, zooma, zooma... tills man får in sitt närområde. Man kan behöva "dra" i
kartan mellan varven, så man håller sin hembygd i mitten.
3. Så småningom dyker ett gytter av röda och blå "bubblor" upp; alla
fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Fortsätt zooma tills man får
en lagom vy över sitt närområde.
4. Klicka på en av bubblorna. En ruta kommer då upp med t.ex. "Stensättning",
"Gravfält" eller liknande rubrik. Klicka i denna ruta så kommer detaljerad
information upp på vänstra halvan av skärmen. Det som du vill veta finns
antagligen under rubriken "Beskrivning". Inte så intressant? Fortsätt då
istället på kartan och klicka på en annan fornlämningsbubbla.

Vill också passa på att tipsa om en populärvetenskaplig rapport från en av de
större arkeologiska undersökningar som gjorts i länet under de senaste åren,
nämligen lämningarna på Järvafältet vid Hjulsta/Hansta som låg i vägen för
den nya Förbifart Stockholm. Rapporten kan laddas ned som pdf-fil från
Stiftelsen Kulturvårds hemsida:
https://www.kmmd.se/PageFiles/383/KM17018_Gamla%20sp%c3%a5r_191218_l%c3%a5g.pdf

Med varma hälsningar
Mats Hansson
Arkeologigruppen vid Stockholms läns hembygdsförbund

Bli medlem!

Årsavgiften för 2020 är för enskild medlem 200 kr och för familj 250 kr.
Betalar man i november/december 2019 är man medlem f.o.m.
betaldatum och hela 2020.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780.
Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt
för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får också påminnelse via mejl inför
kommande arrangemang och kan läsa all nummer av Grödinge
Hembygdstidning sedan 2009 på hemsidan.

Underkategorier

Grödinge Hembygds material