Grödinge Hembygdsförenings hemsida

Här ska allt allmänt material om Grödinge Hembygdsförening samlas

Elins tonårsdagbok från Grödinge 1874 - 1880 är nu klar.

 

190511 Bokrelease i Vasastugan

 

Boken kan köpas i Vasastugan i anslutning till Hembygdsföreningens program. Vårt pris är 270 kr.

Den kan också beställas via Balkong Förlags webbshop https://www.balkongforlag.se om man bor långt bort).

Boken har 216 sidor och många bilder både nytagna och gamla.

 

Annons för Elins dagbok 

 

Länk till stora artiklar i både Botkyrka Direkt nr 18 4 maj 2019
och 
i Mitti Botkyrka nr 20 14 maj 2019.

 

Elins tonårsdagbok i Nynäshamns Posten nr 52 den 9 juli 2019

 

Bli medlem!

Årsavgiften för 2020 är för enskild medlem 200 kr och för familj 250 kr.
Betalar man i november/december 2019 är man medlem f.o.m.
betaldatum och hela 2020.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780.
Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt
för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får också påminnelse via mejl inför
kommande arrangemang och kan läsa all nummer av Grödinge
Hembygdstidning sedan 2009 på hemsidan.

Artikel från Mitt i Botkyrka Salem om Höstfesten
med Antikrunda 3 september 2017

 
 

 

Ordföranden har ordet

Grödinge Hembygdsförening är en stor förening med nästan 800 medlemmar.
Vi har en omfattande programverksamhet och under förra året besöktes våra arrangemang av närmare
2 200 personer. En stor del av verksamheten sker i Vasastugan i Vårsta, som vi hyr av Botkyrka kommun,
men vi inbjuder också till vandringar och visningar på andra platser runt om i Grödinge. Vissa evenemang
sker i Iselsta gammelgård som föreningen äger.
Årsmötet hålls årligen i mitten av mars i Vårstakyrkan. Då presenteras mottagaren av
Kultur- och miljöpriset.
Alla medlemmar i föreningen har rätt att föreslå en person eller organisation och styrelsen fattar sedan beslutet.
Senaste pristagare var Föräldrakooperativet vid Olberga skola för deras arbete att bevara verksamheten i
Grödinges sista byskola.

Hembygdsföreningens program vänder sig till många olika målgrupper och intresseinriktningar. Vissa
programpunkter är av naturliga skäl knutna till årstider och högtider som t.ex. det stämningsfulla Valborgsmässofirandet vid Vasastugan som alltid är mycket välbesökt. Hundratals personer, många
familjer med barn, brukar komma för att lyssna på kören, se scoutkåren Gripen tände brasan och
höra talet till våren.

Vi strävar alltid efter att erbjuda så många olika program som möjligt med olika inriktning. Det kan vara
stillsamma samtal kring grödingehistoria men också kända föreläsare som öser ur sin stora kunskapsbank.
Nu senast hörde vi Jan Ribbhagen,känd från Antikrundan i tv föreläsa om antikt silver och smycken och sedan
värdera de föremål publiken tagit med. På programmet står också torpvandringar, visningar av trädgårdar
och gårdar i trakten och sållning på stenåldersboplatsen vid Korsnäs. Iselstadagen är ett årligt inslag.

Hembygdsföreningens marknader lockar alltid många besökare. Till Påskmarknaden, Skördefesten och
Julmarknaden kommer man för att träffa vänner, handla konsthantverksprodukter, köpa lotter och njuta
av kaffe med hembakat bröd.

Föremålsgruppen träffas en gång per vecka. De katalogiserar och vårdar samlingarna men arbetar framför
allt med att göra utställningar med lokal anknytning. Den senaste utställningen Grödingeprofiler väckte
mångas intresse och sågs av minst 400 personer. Även Fotogruppen träffas en gång i veckan. De arbetar med digitaliseringen av vårt stora fotoarkiv. Båda arbetsgrupperna har plats för fler deltagare. Alla intresserade är
välkomna att prova på.

Varje år genomförs de uppskattade Skoldagarna under två dagar i maj och två dagar i september.
Lågstadieklasser från skolor i vårt närområde inbjuds för att lära mer om sin hembygd och i miniformat
pröva på hur man levde förr.
Det brukar bli ca 50 barn per dag och drygt 20 personer från Hembygdsföreningen som deltar.

Hembygdstidningen som sänds till alla medlemmar är viktig i föreningens arbete och läses av en bred
publik, även utanför kommunen. Här hittar man artiklar och bilder från Grödinge både förr och nu.

Sedan länge har Hembygdsföreningen ett faddersystem för tillsyn av Grödinges nio runstenar. Varje fadder
lämnar in en rapport i december och föreningen rapporterar sedan vidare till Länsstyrelsen om någon sten
har skador.

Hemsidan www.grodingehembygd.se är naturligtvis viktig för kontakten utåt, liksom Facebook, där vi finns
under
www.facebook.com/grodingehembygdsforening.

Vår lokal Vasastugan i Vårsta är en uppskattad social mötesplats för folk i bygden och flera av årets större
program har haft hundratals besökare, många familjer. Ett viktigt inslag är kaffeserveringen där vi alltid kan
erbjuda hembakat. Vasastugan kan också hyras för mindre fester eller möten.

Hembygdsföreningen försöker på olika sätt bevaka aktuella händelser i bygden. Vi har många kunniga
medarbetare och när någon ringer och frågar om en plats, en person, ett boställe eller en händelse i ett
historiskt perspektiv så är det roligt att kunna slussa frågorna vidare till någon av alla sakkunniga i föreningen.
Hör gärna av dig!

 

Barbro Gramén
Ordförande

o


*********************Kommande program*********************

 För hela höstens program, se "Program (kalendarium)"
 


 
Program i september 2016
 

 SVAMPVANDRING

Söndag 25 september, kl 14 – ca 17

Svampvandring runt Brosjön tillsammans med kommunekolog
Annika Norin och Mikael Krikorev, svampexpert på artdatabanken.
Start med liten svampintroduktion vid parkeringen vid Brosjön.
Sedan kan man gå på egen hand eller med gruppen. De som följer
Annika och Mikael får svampinformation under promenaden och
under fikarasten. Kl 16.30 – 17 svarar de på frågor vid parkeringen.
Vandringen ingår i Kommunens utbud och är kostnadsfri.

160906 Svampvandring Affish
 
I oktober kommer:
 

GEMENSAM HÖSTSTÄDNING

Lördag 22 oktober, kl 10 – 13

Vi hjälps åt att städa Vasastugan och göra trädgården i ordning
inför vintern. Alla bjuds på kaffe, smörgås och bullar i köket.
Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna.
Ta gärna med egna redskap.

161022 Affisch Hoststadning
 
 
 

och därefter:
 
LÄSTRINGE LÅTAR

Söndag 30 oktober, kl 14 – 15.30

Musikstuga med gruppenLästringe låtarfrån Södertälje som bjuder
på toner från Södertälje och Södertörn framförda på fiol, harmonika
och komp. Entré. Kaffeservering.


161030 Affisch Lastringelatar
 
 
 
 
I november kommer:
 
 

KUSLIGA SÄGNER OM GASTAR OCH ANDRA OSALIGA

Söndag 13 november, kl 16

BerättargruppenIngrid Marie och Astrakanbjuder på berättelser
och sägner med musik, låt och olåt. - Vad är det som ojar sig och
ropar i nattens mörker...? Om oroliga själar som söker försoning,
hämnd eller upprättelse.
Entré 50 kr. Kaffeservering.

161113 Affisch Kusliga sagner
 
 

Underkategorier

Grödinge Hembygds material