Grödinge Hembygdsförenings styrelse 2012
 
Hedersmedlemmar:
Rolf Arvidsson, Rune Bernardsson,
Per-Arne Fredin, Kerstin Hultgren

Gunvor Larsson, Bernt Lundin

 

Befattning Namn Till årsmöte Telefon
Ordförande Maria Gustafsson 2014 08-530 24611
1:e vice ordförande Ann-Margret Öhrnberg 2014 08-530 255 94
2:e vice ordförande Johan Helmersson 2013 08-514 000 75
Sekreterare Birgith Andersson 2013 08-530 254 17
Kassör (adjungerad) Eva Åkerlund   08-530 257 82
Ledamot Thord Linder 2014 08-530 257 53
Ledamot Birgitta Bridell 2014 08-530 258 95
Ledamot Inger Sundlin 2013 08-534 309 30
Ledamot Isse Magnusson Österlund 2014 08-530 37380
Ledamot Stig Elvin 2014 08-530 260 80
Suppleant Barbro Gramén 2013 08-668 5233
Suppleant Björn Nyberg 2013 08-530 25728
Suppleant Ingrid Björklund 2013 08-530 25492
Suppleant Henrik Andersson 2013 08-530 254 17
Adjungerade Inga-Britt Hellberg 2013 08-530 240 26
Adjungerade Berit Karlsson 2013 08-531 733 41
Adjungerade Gunilla Giertz 2013 08-530 240 64
Revisor Karl-Gustav Giertz 2013 08-530 240 64
Revisor Hans Tallberg 2013 08-530 261 87
Valberedning samk. Freddy Duve 2013 08-530 253 47
Valberedning Lars Hjeltman 2013 08-530 263 70
Valberedning Ann-Marie Björnmelen 2013 08-530 240 95
       
 
 
  Arbetsgrupper  
Vasastugan och Iselsta Henrik Andersson 08-530 254 17
Dräkt och textil Birgitta Bridell 08-530 258 95
Föremål Gunilla Giertz 08-530 240 64
Arkiv Birgith Andersson
Ingrid Björklund
08-530 254 17
08-530 25492
Trädgård Vakant  
Forskning Stig Geber 08-530 307 34
Fornlämningar Sven-Gunnar Broström 08-530 371 08
Kartgruppen Tiina Laantee 08-530 240 04
Marknader Inger Sundlin 08-534 309 30
Webbmaster Stefan Sundlin 08-534 309 30
     
  Uthyrning av Vasastugan  
Information Sune (Calle) Carlsson 08-530 343 49