Grödinge Hembygdsförenings styrelse
Hedersmedlemmar:
Per-Arne Fredin, Kerstin Hultgren och Bernt Lundin
Nyutnämnda 2010: Rune Bernardsson, Rolf Arvidsson och Gunvor Larsson
Grödinge Hembygdsförenings styrelse 2011
 
Hedersmedlemmar:
 Rolf Arvidsson, Rune Bernardsson,
Per-Arne Fredin, Kerstin Hultgren
Gunvor Larsson, Bernt Lundin
 
 

Befattning Namn Till årsmöte Telefon
Ordförande  Ingrid Björklund  2012 08-530 254 92
1:e vice ordförande Ann-Margret Öhrnberg
2012  08-530 255 94
2:e vice ordförande Johan Helmersson  2013
08-514 000 75 
Sekreterare Birgith Andersson 2013
08-530 254 17 
Kassör (adjungerad) Eva Åkerlund    08-530 257 82
Ledamot Thord Linder  2012 08-530 257 53
Ledamot Karl-Olof Sandgren 2012 08-530 250 55
Ledamot Tiina Laantee 2012 08-530 240 04
Ledamot Birgitta Bridell 2012 08-530 258 95
Ledamot Inger Sundlin 2013 08-534 309 30
Suppleant  Björn Rispling 2013
 08-530 262 86 
Suppleant  Stig Elvin 2012 08-530 260 80 
Suppleant Christina Eriksson  2012 08-530 274 31
Suppleant Henrik Andersson  2013 08-530 254 17
Adjungerade Inga-Britt Hellberg 2011 08-530 240 26
Adjungerade Berit Karlsson  2011 08-531 733 41
Adjungerade Eva Åkerlund  2011 08-530 257 82 
Adjungerade Gunilla Giertz 2011 08-530 240 64
Adjungerade Stefan Sundlin 2013 08-534 309 30
Revisor Birgitta Lindius  2012 08-530 256 90 
Revisor Hans Tallberg 2012 08-530 261 87 
Revisorsuppleant Kurt Hassel  2012 08-530 338 99 
Revisorsuppleant Folke Eriksson  2012 08-530 255 36
Valberedning samk. Freddy Duve  2012 08-530 253 47 
Valberedning Lars Hjeltman  2012 08-530 263 70  
Valberedning Ann-Marie Björnmelen 2012 08-530 240 95
       
Arbetsgrupper
 
Vasastugan och Iselsta Karl-Olof Sandgren 08-530 250 55
Dräkt och textil  Birgitta Bridell 08-530 258 95
Föremål Gunilla Giertz 08-530 240 64
Arkiv Birgith Andersson 08-530 254 17
Trädgård Karl-Olof Sandgren 08-530 250 55
Forskning Stig Geber 08-530 307 34
Fornlämningar Sven-Gunnar Broström 08-530 371 08
Kartgruppen Tiina Laantee 08-530 240 04
Marknader Inger Sundlin 08-534 309 30
Webmaster Stefan Sundlin 08-534 309 30
|
 
 
 
 
 
 
Uthyrning av Vasastugan
 
 
 
Information Sune (Calle) Carlsson 08-530 343 49