KYRKSJÖNS VÅTMARKER
Söndag 8 mars kl 14.00

Restaureringen av Kyrksjöns våtmarker har mötts av stort intresse.
Hur har djurliv, växtlighet och vattenmiljöer utvecklats?
En av initiativtagarna, ekologen Jan Wijkmark på Karshamra gård
berättar om resultat och erfarenheter.

Foto och text: Stefan Sundlin

01 P1140279 förb
En våriris har slagit ut i stora rabatten vid Vasastunan ....
02 P1140280 förb
....med många Vintergäck.....
03 P1140281 förb
......och snödroppar.
04 P1140282 förb
Jonny Frisk hälsar alla välkomna och inleder  med  lite reklam för hembygdsföreningen och förhållningsorder för lokalen.
05 P1140283 förb
Ordförande Barbro Gramén välkomnar och introducerar
dagens föreläsare Jan Wijkmark
06 P1140284 förb
Jan berättar om hur hu han från Kashamra tillsamman med  projektet
07 P1140286 förb
 
08 P1140287 förb
 
09 P1140288 förb
 
10P1140290 förb
 
11 P1140291 förb
 
12 20200308 142316 besk
 
13 20200308 150549 förb
 
14 20200308 150602
 
15 20200308 150622 förb
 
16 20200308 153243 besk förb
 
17 20200308 153416 besk förb
 
18 20200308 153900 förb besk
 
19 20200308 154303 förb besk
 
20 20200308 154550 förb besk