Läs uppropet 190715!

Vårstavi – ett kulturhem värt att bevara!

 

Det är oro kring Vårstavis framtid:

 
 
 
  

En namninsamling

till stöd för att bevara Vårstavi startades av Poul Bjerre Sällskapet
och genomfördes under våren.

I april överlämnades de inkomna namnlistorna till kommunstyrelsens
ordförande Ebba Östlin.

Sedan dess har namn fortsatt att komma in och antalet underskrifter
är idag uppe i mer än 900.

Läs mer här: Info om Vårstavi