Bli medlem!

Årsavgift för enskild medlem är 150 kr, för familj 200 kr.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780. Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får också påminnelse via mejl inför kommande arrangemang

och kan läsa all nuuer av Grödinge Hembygdstidning sedan 2009 på hemsidan.