Gblogo1

Tidningar 1969 till 1991 (långt ifrån komplett) 123

 

Nummer 1 2016

2 Program

3 Ordföranden har ordet

4 Trädgårdshistorisk visning av Vårstavis park

5 Äldre trädgård och natur

6 Ny kyrkoherde installerad        

7 Gamla hus i Grödinge                        

8 Elin Sirenius dagbok

12 Sensommarfest                              

14 Toner från bygden

15 Korsnäsfynden

17 Skoldagarna

19 Kåseriet

20 Kroppsnära ting

21 Korkskruven - ett nödvändigt redskap

22 Korsord

23 Adresser och telefonnummer

24 Iselstadagen

GHF16 1 350

Nummer 4 2015

2 Program

3 Ordföranden har ordet

4 Trädgårdshistorisk visning av Vårstavis park

5 Äldre trädgård och natur

6 Ny kyrkoherde installerad        

7 Gamla hus i Grödinge                        

8 Elin Sirenius dagbok

12 Sensommarfest                           

14 Toner från bygden

15 Korsnäsfynden

17 Skoldagarna

19 Kåseriet

20 Kroppsnära ting

21 Korkskruven - ett nödvändigt redskap

22 Korsord

23 Adresser och telefonnummer

24 Iselstadagen

GHT15 4 350

Nummer 3 2015

2 Program

3 Ordföranden har ordet

4 Midsommar på Norlinge 1875

8 Iselsta gammelgård- nya vägar och infarter

10 Inspektor Fredin på Kagghamra          

12 Kyrksjön - en nygammal sevärdhet                            

14 Mötesplats Grödinge

15 Gamla hus i Grödinge                               

16 Ritva Karlsson - mångsidig keramiker

17 Grödinge Hembygdsförenings arkiv

19 Kåseriet

20 Stenåldersfynd vid Korsnäs 2012-2013

21 Två aktiva 90-åringar

22 Korsord

23 Adresser och telefonnummer

24 Vad gör en brevduva?

GHF15 3 350

Nummer 2 2015

2 Program

3 Ledarsidan

4 Rosenhill-ett liv

8 Storbröllop på Hall 1874

12 Fågelsafari vid Nolinge             

14 Protokoll från årsmötet                             

16 Bosse Präst i pension                                                            
18 Gamla hus i Grödinge                               

19 Kåseriet

20 Valborgsfirande i Vasastugan

21 Notiser

22 Korsord

23 Adresser och telefonnummer

24 Påskmarknad i Vasastugan

GHT15 2 350

Nummer 1 2015

2 Program

3 Ledarsidan

4 En tonårsflickas dagbok

8 Julpyssel

9 Julgransplundring              

10 Hembygdsföreningens försäljningsvaror                              

12 Från pinnstol till salong                                                             
14 Malmsjö gård                                          

16 Gamla hus i Grödinge

17 Stenbro vid Smällan, Sundstorp

19 Kåseriet

20 Julmarknad

21 Bokrelease på Nynäs slott, Korsnäskrukan

22 Korsord

23 Adresser och telefonnummer

24 Fågelsafari vid Nolinge

GHF15 1 350

Nummer 4 2014

2 Program

3 Ledarsidan

4 Följ med upp i tornet på Grödinge kyrka

6 Gullhamra 1663

8 Snäckstaviks våtmark                 

10 Gamla hus i Grödinge                               

11 Kåseriet                               

12 En värld i miniatyr                                  

14 Malmsjö gård

16 Barnsidorna

18 Britt Andersson - författare och konstnär

19 Ett Grödingeoriginal - Robert Norrby

20 Fyra årstider i ord och ton

21 Notiser

22 Korsord

24 Våta våtmarker

GHT14 4 350

Nummer 3 2014

2 Program

3 Ledarsidan

4 Nytt liv i Olberga skola

6 Kåseriet

7 Grödinge i den nya översiktsplanen                     

10 Så blev vårt liv                                 

12 Sensommarfest                                  

14 Malmsjö gård                                   

16 Notiser

17 Fotoarkivet i Grödinge Hembygdsförening

18 Barnsidan

19 Notiser

20 Pilgrimsträdgård - vad är det?

21 Pilgrimsvandring vid Vasastugan och Vårstavi

22 Korsord

24 Visning av Vårstavis trädgård

 GHF14 3 350

Nummer 2 2014

2 Program

3 Ledarsidan

4 Restaureringen av Kyrksjön

6 Protokoll från årsmötet

8 Hamra gård största markägaren i Grödinge

9 Valborgsfirande i Vasastugan                      

10 Så blev vårt liv                               

12 Skolplanscher vi minns

13 Påskmarknad

14 Malmsjö gård

16 Notiser

18 Barnsidan

19 Kåseriet

20 Notiser

21 Kultur- och miljöpristagare, Sällskapskväll

24 Skoldagarna i Vasastugan

 GHF14 2 350

Nummer 1 2014

2 Program

3 Ledarsidan

4 Mina minnen av Olof Arrhenius

7 Kerstin Hultgren till minne

8 En själsläkares hem

10 En oförglömlig morgon                        

12 Julmarknad                                   

13 Julpyssel

14 Malmsjö gård

17 Orgeln i Grödinge kyrka

18 Barnsidan

19 Kåseriet

20 Tibast - Grödinges sockenblomma

21 Grödingekartan

22 Korsord

24 Svartkällskogens naturreservat

GHF14 1 350

Nummer 4 2013

2 Program

3 Ledarsidan

4 Grödinge Hembygdsförening 70 år

8 En själsjäkares hem

10 Tema mat och dryck

12 Kvinnor i arbete och vila                          

14 Malmsjö gård                                   

16 Tema mat och dryck, notiser

17 Grödingekartan

19 Kåseriet

20 Barnsidorna

22 Korsord

23 Adresser och telefonnummer

24 Skolodagarna

GHF13 4 350
 

Nummer 3 2013

2 Program

3 Ledarsidan

4 Grödinge Hembygdsförening 70 år

7 Historiskt rundsnack

8 En själsläkares hem

10 Alma Gustavsson                                   

12 70-årsfesten

14 Malmsjö gård

16 Eja på Vretaberg

17 Grödingekartan

18 Barnsidorna

20 Jubileumskorsord

23 Adresser och telefonnummer

24 Gissa bilden

GHF133 350

Nummer 2 2013

2 Program

3 Ledarsidan

4 Grödinge Hembygdsförening 70 år

8 Vårtalet

9 Vårens första blommor vid Vasastugan

10 Trädgården runt Vårstavi

12 Kartvandring. Påskmarknad

13 Gissa bilden. 70-årsfirande                         

14 Protokoll från årsmötet

16 Protokoll från extra årsmöte

17 Miljö- och kulturpristagare, nya medlemmar

18 Barnsidorna

22 Korsord

24 I Pastorn hage

GHF13 2 350

Nummer 1 2013            

2 Program

3 Ledarsidan

4 Grödinge Hembygdsförening 70 år

8 Grödinge Kyrka

10 Rosendal

12 Julmarknad

13 Julgransplundring tävling                            

14 Naturrutan

15 Kåseriet

16 Grödinges hemliga rum

18 Barnsidorna

20 Bidöd nu konstatread i Grödinge

22 Korsord

24 Naturvandringar

GHF13 1 350

Nummer 4 2012          

2 Program

3 Ledarsidan

4 Gårdar i Grödinge år 1636

7 Jubileusåret "Hitta Grödinge"

8 Gravstensinventering

9 Kyrktallen

10 Kyrksjöns återställande                            

12 Bildkollage

13 Bildkollage

14 Malmsjö och dess ägare

17 Naturrutan

18 Notiser

19 Kåseriet

20 Barnsidorna

22 Korsord

24 Skomakarutställningen i Vasastugan

 GHF12 4 350

Nummer 3 2012          

2 Program

3 Ledarsidan

4 Ny bok som jubileumsskrift

5 Iselsta by

7 Notiser

8 När Grödinge hade gymnasium

10 Kåseriet

11 Fynd i arkivet

12 Trädgårdsvandring Råby - Iselsta

13 Guidning vid Grödinge kyrka

14 Malmsjö och dess ägare

16 Amerikabesök

17 Kyrksjön

18 Barnsidorna

20 Midsommar

21 Statarnas fackliga kamp, Naturrutan

22 Korsord

24 Grödingekartan

 GHF12 3 350

Nummer 2 2012          

2 Program

3 Ledarsidan

4 Stenåldersboplatsen vid Korsnäs

6 Kåseriet

7 Kring Uttran

8 Olberga skola nedläggningshotad

9 Trefaldighetskällor i Grödinge

10 Rosenhill i både Grödinge och Huddinge         

11 Grödingeprofilen

12 Skoldagarna i Vasastugan

14 Malmsjö och dess ägare

17 Naturrutan

18 Barnsidorna

20 Vårtal

21 Trädgårdsvandring vid Råby - Iselsta

22 Korsord

24 Påskmarknad

 GHF12 2 350

Nummer 1 2012          

2 Program

3 Ledarsidan

4 Åvinge kvarn idag

8 Julmarknad

9 Grödingedräkt i gåva

11 Dagordning till årsmötet

13 Grödinge Square Dancers                          

14 Malmsjö och dess ägare

16 Grödinges hemliga rum

18 Barnsidorna

20 Trädgårdsvandring vid Råby - Iselsta

21 Kåseriet

22 Korsord

24 Grödingekartan

 GHF12 1 350

 Nummer 4 2011

2 Program

3 Ledarsidan

4 Äppeldag i Olberga skola

7 Sibble gånglåt

8 Öppet hus - Tema måltider

10 Naturrutan

11 Kåseriet                                                  

12 Skoldagarna i Iselsta och Vasastugan

14 Malmsjö och dess ägare

16 Ovanliga djur på besök i Vårsta

18 Baltikumdagen

20 Barnsidorna

22 Korsord

24 Svensk 1900-talskeramik och porslin

 GHF11 4 350

 Nummer 3 2011

2 Program

3 Ledarsidan

4 DeLaval har köpt Malmsjö gård

6 Familjen Jonsson på Åvinge kvarn

9 Nedmontering av Torpet Lilla Lavreten

10 Naturrutan

11 Kåseriet                                                   

12 Besök vid Himmerfjärdsverket

14 Tack för penninggåvor

16 Kraftigt oväder över Grödinge

17 Unik stenåldersplats

18 Barnsidorna

20 Trädgårdsvandring vid Norrga

21 Kring Uttran- Bengt af Klintberg

22 Korsord

24 Grödingekartan

 GHF11 3 350

Nummer 2 2011          

2 Program

3 Ledarsidan

4 Modeutställning i Vasastugan

6 Protokoll från årsmötet

8 Storflygplats på Södertörn

11 Vårtalet

12 Torpet Lilla Lavreten                                  

17 Naturrutan

18 Barnsidorna

20 Det kom ett brev

21 Notiser

22 Korsord

23 Adresser och telefonnummer

24 Från vår horisont

 GHF11 2 350

Nummer 1 2011          

2 Program

3 Ledarsidan

4 Naturrutan

6 Varför Glad Påsk

8 Föreningens försäljningsvaror

9 Kåseriet

10 Nya Malmsjö skola invigd

11 Torpet Lilla Lavreten                                

14 Notiser

15 Grödingekartan

16 Barnsidorna

18 Korsordet

19 Adresser och telefonnummer

20 Karthänvisning

 GHF11 1 350

Nummer 4 2010

2 Program

3 Ledarsidan

4 Skoldagarna i Vasastugan och Iselsta

8 Gåramålaren Axel Ohlsson

10 Några av julen kryddor

12 Från vår horisont

14 Besök på Torekällberget                         

16 Zionsborg

19 Kåseriet

20 Barnsidorna

22 Korsordet

24 Modeutställning

GHT10 4 350

Nummer 3 2010

2 Program

3 Ledarsidan

4 DeLaval nya ägare till Norlinge gård

6 Minnen av Åvinge kvarn

7 Notiser

8 Botkyrkas gröna värden

10 Penninggåvor, nya medlemmar               

12 Norrga Norrgård

15 Lilla Lavreten, Naturrutan

16 Ungdomsminnen

18 Barnsidorna

20 Från vår horisont

21 Var finns denna gård? Fotoarkivet

22 Korsordet

24 Grödingekartan

GHT10 3 350

Nummer 2 2010

2 Program

3 Ledarsidan

4 Åvinge kvarn förr och nu

6 Jan Jagmyr in menoriam

7 Vårtalet 2010

8 Norrgalund

11 Naturrutan

12 Den tid som flytt                                     

14 Barnsidorna

16 Ungdomsminnen

18 Tvätt på gammalt sätt

19 Kåseriet

20 Från vår horisont

22 Korsordet

23 Adresser och telefonnummer

24 Skoldagarna

GHT10 2 350

Nummer 1 2010

2 Program

3 Ledarsidan

4 Uringestenen

7 Kåseriet

8 Hur mår Malmsjön

9 Dorothy Herold

10 Naturruran                                               

11 Notiser

12 Teknikutställningen

14 Barnsidorna

16 Gamla trädgårdar runt Norrga

19 Mitt eget 40-tal

20 Ungdomsminnen

22 Korsordet

23 Adresser och telefonnummer

24 Från fastan till påsk

 GHT10 1 350
   

Nummer 1 2009

 

gbl091

Nummer 2 2009

ght0902

Nummer 3 2009

Läs tidningen i pdf-format
ght0903
   
   
 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  oooooooooooooooooooooooooooooooo