Grödinge Hembygdsförenings styrelse 2013
 
Hedersmedlemmar:
Rolf Arvidsson, Per-Arne Fredin, Kerstin Hultgren
Gunvor Larsson, Bernt Lundin
 

 

Befattning Namn Till årsmöte Telefon
Ordförande Gunilla Blomkvist 2015 0734-94 79 54
1:e vice ordförande Barbro Gramén 2015 08-668 5233
2:e vice ordförande Håkan Stenberg 2015 08-530 265 85 
Sekreterare Birgith Andersson 2015 08-530 254 17
Kassör (adjungerad) Eva Åkerlund   08-530 257 82
Ledamot Thord Linder 2014 08-530 257 53
Ledamot Birgitta Bridell 2014 08-530 258 95
Ledamot Inger Sundlin 2015 08-534 309 30
Ledamot Maria Gustafsson 2014 08-530 24611
Ledamot Stig Elvin 2014 08-530 260 80
Ledamot Håkan Stenberg 2014 08-530 265 85
Suppleant Jonny Frisk 2015 0708-11 60 10 
Suppleant Björn Nyberg 2013 08-530 25728
Suppleant Ingrid Björklund 2013 08-530 25492
Suppleant Henrik Andersson 2015 08-530 254 17
Adjungerade Inga-Britt Hellberg   08-530 240 26
Adjungerade Berit Karlsson   08-531 733 41
Adjungerade Gunilla Giertz   08-530 240 64
Adjungerade Stefan Sundlin   08-534 309 30
Revisor Karl-Gustav Giertz 2015 08-530 240 64
Revisor Hans Tallberg 2015 08-530 261 87
Revisorsuppleant Kurt Hassel 2015  
Revisorsuppleant Folke Eriksson 2015 08-530 255 36
Valberedning samk. Ann-Marie Björnmelen 2015 08-530 240 95
Valberedning Inga-Britt Hellberg 2015 08-530 240 26
Valberedning Anders Gustafsson 2015 08-530 291 44 
       
 
 
  Arbetsgrupper  
Vasastugan och Iselsta Henrik Andersson 08-530 254 17
Dräkt och textil Birgitta Bridell 08-530 258 95
Föremål Gunilla Giertz 08-530 240 64
Arkiv Birgith Andersson
Ingrid Björklund
08-530 254 17
08-530 25492
Bildarkiv Berit Karlsson 08-531 733 41
Trädgård Vakant  
Forskning Stig Geber 08-530 307 34
Fornlämningar Sven-Gunnar Broström 08-530 371 08
Kartgruppen Tiina Laantee 08-530 240 04
Marknader Inger Sundlin 08-534 309 30
Skoldagar Inga-Britt Hellberg 08-530 240 26
Webbmaster Stefan Sundlin 08-534 309 30
     
  Uthyrning av Vasastugan  
Information Sune (Calle) Carlsson 08-530 343 49