Till Grödinge Hembygdsförenings nya hemsida
************************************************************

Detta är gamla hemsidan, gå till nya hemsidan för att få aktuella telefonnummer mm.

Grödinge Hembygdsförening

Föreningen har över 1000 medlemmar och grundades 1943. En av initiativtagarna och dess förste ordförande var den kände jordbrukskemisten Olof Arrhenius, som bodde på Kagghamra i Grödinge.

Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och Södermanlands hembygdsförbund

Verksamhet
Föreningen skall bland grödingebygdens folk stimulera intresset för och kärleken till den gemensamma hembygden samt värna och vårda bygdens miljö och kulturarv.(Ur föreningens stadgar)

Hur sker då det?
Vi forskar, genom bl.a torpinventering, insamling av dialektala smånamn, naturstudier, Släkt- och hembygdsforskning mm. Vi vill Bevara genom att dokumentera, arkivera, samla, och sortera. Vi vill ge Hemortskänsla och Nya rötter åt nyinflyttade och Hembygdskänsla för Gamla rötter.

Aktiviteter
Vandringar, utflykter samt en allmänbildande och underhållande tidning 4 nr/år.Grödinge hembygdstidning
I Hembygdsgården Vasastugan ordnas Marknader, Valborgsmässofirande, Föredrag. Program.
Flera gånger om året ordnas barndagar då skolklasser får vara med och under en dag prova på sysslor som de utfördes förr i tiden.

Socknen har en egen sockendräkt, Grödingedräkten.

Visste Du?
-att Grödinge skrevs från början som GRODUNGE och betyder "den översvämmade platsen".
-att Karl Knutson Bonde från Grödinge var Sveriges konung tre gånger.
-att Tibasten kallas Grödinges sockenblomma
-att Klapperstensfälten och Moränvallarna i Grödinge är de tydligaste på hela Södertörn.<
-att prästsonen Isak Groman från Grödinge på 1600-talet blev sjörövare.
-att Byrsta sannolikt betyder "bäverställe" då "byr" är södertörnsmål för bäver.
-att Norrga haft gymnasium.
-att Vasastugan varit prästgård och är från 1600-talet.
-att Iselsta Gammelgård är det äldsta huset i Klungbyn och är från mitten av 1700-talet.

Hedersmedlemmar
Per-Arne Fredin, Berndt Lundin och Kerstin Hultgren

Vasastugan
Ansvarig för uthyrning är Karl-Olof Sandgren

Grödinge hembygdstidning
Ansvarig utgivare:
Ingrid Björklund
Redaktionsgruppen: Johan Helmersson, Birgith Andersson och Bertil Dahlby

Medlemskap
Medlem blir man efter inbetald årsavgift som är:
- För enskild medlem 100 kr
- Hel familj 150 kr
Avgiften betalas till postgiro 28 47 11-9

Hur blir man medlem?
Ring 08-530 254 92 så får du ett inbetalningskort eller sätt på postgiro: 28 47 11 - 9

Grödinge Hembygdsförening
Box 2,
147 07 GRÖDINGE

 

Epost till föreningen: grodinge.hbf@ spray.se

webmaster: Stefan Sundlin

webredaktör: Thord Linder

Sidan uppdaterad 29 augusti 2010 SS