********************* Kommande program *********************
 För hela vårens program, se "Program (kalendarium)"
 
 
 Program i januari 2017:
 
 

VÄNDA PÅ SLANTARNA
Söndag 22 januari kl 15 – 17
Kanske har du gamla mynt och sedlar från äldre tider liggande i en ask hemma?
Ta med dem så tittar vi på dem tillsammans och berättar.

Det blir ett avspänt och informellt samtal om gamla pengar och sedlar som leds av Johnny Frisk.
Vår arkeolog Sven Gunnar Broström har också lovat att visa gamla mynt som hittats i jorden i Botkyrka.Alla besökare är välkomna att ta med egna gamla pengar som de vill visa! 

Kaffeservering.

170122 GHB Affisch Vänd på slantarna

 

Därefter kommer:

GRÖDINGEPROFILER
Lördag 28 januari – söndag 12 februari. Öppet lördagar – söndagar kl 12–15
En utställning som med bilder och korta texter lyfter fram ett antal kända personer med anknytning till Grödinge, från 1600-talet och framåt. I korta specialföreläsningar får också några av profilerna en extra belysning. Se sidan 18, annonsering och hemsidan. Kaffeservering.